عکس کوکوی عدس
خاطره
۱۸
۷۳۷

کوکوی عدس

۲۸ آبان ۹۷

اگر مردی را تعليم دهی
يک مرد را تعليم داده‌ای
اما
اگر زنی را تعليم دهی
يک نسل را تعليم داده‌ای

🌸🍃 تو ریشه‌ی یک جامعه‌ی سالم و موفق هستی بانو

همیشه سلامت وسرزنده باشید بانوان هنرمند ومهربان سرزمین من..
...
نظرات