عکس راتا الویه

راتا الویه

۲۹ آبان ۹۷
"ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ"

ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ،

ﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﭙﯿﭻ،

ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ؟

ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ

ﻭﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭻ...

مولانا
سلام عزیزان
برای تهیه این فینگر فود زیبا کافیه با کاتر لبه بلند ٬ نان تست را قالب بزنید و بقیه فضا ی کاتر را با الویه پر کنید. بعد از سمت پایین به نان تست فشار وارد کنید تا از کاتر خارج شود و به سلیقه خودتون تزیین کنید...
...
نظرات