عکس کیک انار (یلدا)
وحیده
۱۲۶
۱.۶k

کیک انار (یلدا)

۴ دی ۹۷
شکوه اولین روز زمستونیتون
آڪنده ازشادے هاے بےپایان
عمرتان جاویدان
امیدوارم امروز
زیباترین لبخندها بر لبانتان
بالاترین دستها نگهبانتان
وقشنگترین چشمها
بدرقہ راهتان باشد🌸🍃

#وحیده
#کیک
#کیک-تولد
#یلدا
#انار
#کیک-انار
#بریلو
...