عکس مقلوبه مرغ

مقلوبه مرغ

۶ دی ۹۷
برای اولین بار درست کردم خیلی عالی بود
در اصل فکر کنم اسمش مچبوس باشه وعربی هس اگه اشتباه نکنم
...
نظرات