عکس رولت الویه
ساهره
۳۴
۹۰۴

رولت الویه

۸ دی ۹۷
دل آدم، گاهی گرم می شود چه ساده، به یک دلخوشی کوچک...
به یک احوال پرسی ساده...
به یک دلداری کوتاه...
به یک "تکان سر" یعنی تو را می فهمم...
به یک گوش دادن خالی بدون داوری!
به یک همراهی شدن کوچک... به حتی یک همراهی کوتاه ممتد...
به یک پرسش "روزگارت چطور است؟"
به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه...
به یک وقت گذاشتن برای تو...
به شنیدن یک "من کنارت هستم"...
به یک هدیه بی مناسبت... به یک غافلگیری... به یک خوشحال کردن کوچک...
به یک شاخه گل...
دل آدم، گاهی چه شاد است... به یک فهمیده شدن درست...!
به یک لبخند... به یک سلام...
به یک تعریف... به یک تایید... به یک تبریک...
...
نظرات