عکس دسر نارنگی
Lily
۲۴
۴۸۷

دسر نارنگی

۱۲ دی ۹۷
بهشت مکان نیست,
زمان است!
زمانی که اندیشه های مثبت
و میل به نیکی
و عشق ورزی در وجودمان است

و جهنم مکان نیست,
زمان است!
زمانی که اندیشه های منفی
و کینه ورزی وجودمان را می آلاید.

"خالق بهشت باشیم"

💟
...
نظرات