عکس همبرگر خونگی
نرگس
۱۵
۹۰۶

همبرگر خونگی

۴ بهمن ۹۷
سلام دوستان عزیزم.🌺

همیشہ گفتن
دعا درحق دیگری
زودتر مستجاب میشہ

گاهی بی هیچ
دلیلی خوشحال هستیم
و حالِ خوبی داریم
یقین بدونین
ڪسی برامون دعا ڪرده
#همبرگرخونگی#غذا#خوشمزه#ساندویچ
...
نظرات