عکس شیرینی نان برنجی
↯مریمے↯
۰
۸۴۱

شیرینی نان برنجی

۱۰ بهمن ۹۷
بادستور(خانم آقاامیرم) درست کردم
روشم باچاقوخط انداختم..
بایدسردبشه بعدازسینی برداریم وگرنه پودرمیشه میره..
ورق بزنیدقبل ازپختشم ببینیدبااین مقداردستورهمینابه دست میاد..

لایک یادتون نره👌❤️❤️
ازهمگی ممنونم🙏
...