عکس کرم بستنی
ساهره
۳۲
۱.۱k

کرم بستنی

۲۹ بهمن ۹۷
هیچوقت، هیچکس به اندازه من دوستت نخواهد داشت!
این تو،
این تمام این آدم ها...
...
نظرات