عکس ته انداز بال مرغ
مامانِ مینا
۱۱۶
۱.۴k

ته انداز بال مرغ

۱۵ اسفند ۹۷
#ته.انداز.کتف
#پلو.ارمنی اسم اصلی این غذاست
تو نت هم سرچ کنید میاد

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

🍂اين دوازده جمله را حتماً بخوانيد...

۱_یادت باشه تا خودت نخواي هيـچ کس نميتونه زندگيتو خراب کنه❕
⚪⚪⚪
۲_یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني❕
⚪⚪⚪
۳_یادت باشه خدا هميشه مواظبته❕
⚪⚪⚪
۴_يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ....
⚪⚪⚪
۵_منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش ...اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند❕
⚪⚪⚪
۶_زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند
مراقب حرفهايمان باشيم .
⚪⚪⚪
۷_گاهي در حذف شدن کسي از زندگيتان حکمتي نهفته است .اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد❕
⚪⚪⚪
۸_آدما مثل عکس هستن،زيادي که بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين❕
⚪⚪⚪
۹_زندگي کوتاه نيست ، مشکل اينجاست که ما زندگي را ديرشروع ميکنيم❕
⚪⚪⚪
۱۰_دردهايت را دورت نچين که ديوارشوند ، زيرپايت بچين که پله شوند…
⚪⚪⚪
۱۱_هيچوقت نگران فردايت نباش ، خداي ديروز و امروزت ، فرداهم هست…
اگر باشي ...❕
⚪⚪⚪
۱۲_ما اولين دفعه است که تجربه بندگي داريم ولى اوقرنهاست که خداست …

┄┄┅┅✿🍃❀💜❀🍃✿┅┅┄┄
...
نظرات