عکس شیرینی کشمشی بازاری وبهشتی
خاطره
۱۷
۱.۲k

شیرینی کشمشی بازاری وبهشتی

۲۱ فروردین ۹۸
برا عید دیدنی با همسایه چند سال پیشم میخواستم برم براش شیرینی خونگی درست کردم..شاه پسند..کشمشی وبهشتی..
انشاءالله تو عمرتون کنارتون یه دوستایی بیان که براتون بشن دوست واقعی..درست مثل همسایه چند سال پیش من...
...
نظرات