عکس تارت گوشت وقارچ با خمیر ده دقیقه ای
خاطره
۱۷۳
۲.۲k

تارت گوشت وقارچ با خمیر ده دقیقه ای

۳۰ اردیبهشت ۹۸
برا افطار حنا جونی درست کردم.(هر چند خودمونم قشنگ باهاش پذیرایی شدیم😅)ورق بزنین بافت خمیر هم هست..دستور خمیرشم که تو دستورپختامه(پیراشکی قالبی با خمیر ۱۰ دقیقه ای)..یدنیا ممنون از نگاه تکتکتون⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
...
نظرات