عکس قیمه خشک
منیژه
۳۴
۱.۳k

قیمه خشک

۱۵ خرداد ۹۸
‍ 🌸بهتـرین
🌸هدیه زندگـــی
🌸 عشــق و
🌸 محبت است
🌸دسته گلی بــه نام
🌸عشـــق تقــدیم
🌸شمــامهـربانان
🌸عیدتون مبارک
🌸بهترینها رو براتون آرزو میکنم

برای پسر عزیزم متین
...
نظرات