عکس زرشک پلو با مرغ با تهدیگ زعفرانی?????
محمدطاها
۱۵
۵۳۴

زرشک پلو با مرغ با تهدیگ زعفرانی?????

۲۲ خرداد ۹۸
😎😎😎😎😎حرفی ندارم

ععع یادم افتاد یه حرفی آقااااااااااا چرا فالو میکنید هدفتون از فالو کردن چیه 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
اگه میشه هدفتون رو به من هم بگید بدونم چون من کسی رو فالو نمیکنم مگر اینکه واقعا از کارهاشون خوشم بیاد واگر هم فالو کنم حتما کارهاشون رو لایک میکنم ولی این موضوع در مورد خودم برعکسع با ۷۰۰ نفر فالو ور ۱۰۰ تا لایک نهایت ۱۵۰😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨
...
نظرات