عکس مربای شاتوت وصفحه بعد شربت شاتوت..
خاطره
۱۰۹
۱.۸k

مربای شاتوت وصفحه بعد شربت شاتوت..

۲۳ خرداد ۹۸
چراماچشمانمان رامی‌بندیم وقتی:می‌بوسیم! دعامی‌کنیم!گریه می‌کنیم!

چون زیباترین چیزها
قابل دیدن نیستند بلکه به وسیله قلب حس می‌شوند..

زیباترینها حسها امروز نصیبتون بشه..یدنیا ممنون بخاطر همراهیاتون⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

مربای شاتوت با این دستور..
https://sarashpazpapion.com/recipe/05304d6797035978b4d02f7c6d0462ee

شربت شاتوت با این دستور..ممنونم سارا گلی⚘⚘


https://sarashpazpapion.com/recipe/c4723fed353ce921c818bee178a4074d
...
نظرات