عکس کوکوی قارچ ومرغ
خاطره
۸۲
۱.۴k

کوکوی قارچ ومرغ

۳ تیر ۹۸
ما صبح را
مزرعه مزرعه دانه کاشته ایم
دانه دانه عشق درو کرده ایم

و ریشه هایِ نور را
ریسه ریسه به آسمان آویخته ایم

شکافته ایم سیاهی شب را
و ذره ذره طلوع کرده ایم

ما زندگی را
لحظه لحظه زیسته ایم
ما دل را
قطره قطره با عشق در آمیخته ایم.

یاس_کرمانی

بینهایت ممنون از نگاههای پرمهرتون..دستور کوکو تو دستور پختام هست..
...
نظرات