عکس کباب تابه ای دو رنگ

کباب تابه ای دو رنگ

۲۸ تیر ۹۸
دو عدد پیاز و رنده میکنیم و ابش و میگیریم
...