عکس خورشت قیمه با گوشت چرخ کرده

خورشت قیمه با گوشت چرخ کرده

۲۸ تیر ۹۸
خورشت قیمه ریزه خوشمزه
اما این خورشت خوش رنگ و لعاب رو من نخوردم
فقط پختم...
...
نظرات