عکس خورش کدو سبز با گوشت
منیژه
۵۴
۱.۴k

خورش کدو سبز با گوشت

۶ مرداد ۹۸
دوستان خوبم🌺
اگر شادی گاه به گاه تو را
فراموش میکند..
👈تو هرگز آنرا کامل
فراموش نکن....🌹
شـاد باشید
و به دیگران شادی هدیه کنید...
🌺هزاران گل بهاری...
🍀هزاران مهربانی...
🌺 هزاران آرزوی قشنگ....
🍀 وهزاران شاد باش....
💞 پیشکش قلب مهربونتون💞
...
نظرات