عکس کوکی اصیل لاهیجان
محمدمهدی
۱۳۶
۱.۳k

کوکی اصیل لاهیجان

۱۳ مرداد ۹۸
سلام دوستان بامعرفت وبامحبتم عاشقتونم 😙😙این حرفایی که میخوام بزنم فکرنکنیدمیخوام گله کنم فقط یه مدتی ذهنم مشغول کرده نمیدونم چراکیک وشیرینی هام کم لایک میخورن تاجایی که میتونم همه لایک میکنم اما تواین برنامه خیلی بی انصافی میشه میخوام علتش بدونم کارهام نمی پسندین یادوست ندارین انتقادپذیرهستم سعی میکنم کارهاموبهترکنم 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
...
نظرات