عکس خورش به قیمه
ترنم و طلوع
۱۶۱
۷۱۶

خورش به قیمه

۱۴ مرداد ۹۸
بالاخره بعد از ده روز عذاب امروز سر ساعت حق خودم اومدم خونه و فرصت شد از غذا عکس بگیرم! سیب زمینی سرخ کرده رو خورش هم توسط دو تا بانوی کوچک مرتب سرقت میشد! با اینکه بشقاب سیب زمینی سرخ کرده بهشون داده بودم!
...
نظرات