عکس ترشی مخلوط بازاری
باران سجادی
۶۱
۱.۲k

ترشی مخلوط بازاری

۲ شهریور ۹۸
خوردن آب سرد بعد از غذا یعنی خوش آمد گفتن به سرطان !💧

آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت و روند هضم غذا را کند میکند
آب سرد مسبب گرفتگی رگهای قلب و بالا رفتن خطر سکته است
...
نظرات