عکس آبگوشت کرمانی
♡(بانو)♡ ☆
۶۲
۴۱۵

آبگوشت کرمانی

۷ شهریور ۹۸
سلام
آبگوشت کرمانی لذیذ باگوشت گوسفندی وروغن دنبه😋
ترشی بادمجان وکلم وآلبالوهم کارخودمه😉
میدونم عکس هام به پای عکس هاوهنرهای شمادوستان گلم نمیرسه فقط برای همراهی باشمافرستادمش☺
#آبگوشت کرمانی#ترشی#کلم #بادمجان#آلبالو#دوغ#ماست #
...
نظرات