عکس حلوای شیر

حلوای شیر

۲۰ شهریور ۹۸
سلام⚘🌷⚘🌷⚘

🌷اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.

🌷گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت میگیری تا خیلی آرام رهایش کنی،شاپرک میان دستانت له میشود....
نیت تو کجا و سرنوشت کجا

🌷هنگامی که افسرده ای ،بدان جایی در اعماق وجودت ،حضور " خدا " را فراموش کرده ای...

🌷لحظه ها ،تنها مهاجرانی هستند که هر گز بر نمی گردند
هرگز !

🌷ﮔﻼﯾـﻪ ﻫﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻧـﺪﺍﺭد ... اما ﮐﻨــــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ ﻭﯾـــ ــﺮﺍﻥ ﻣﯿـکند

🌷سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . .

🌷عاشــق طرز فکر آدمهـــا نشویــد
آدمهـــا زیــبا فکـــر میکنند
زیـــبا حرف میزنند
امـــا زیــبا زندگـــی نمیکنند.

🌷مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند
نه فراموش شدن !

🌷آرزوهایت را کنار نگذار
دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !


#حلوا#شیر#محرم🙏
...
نظرات