عکس خورشت بامیه
شکوفه خانم
۷
۱۷۱

خورشت بامیه

۱۴ مهر ۹۸
خیلی عالی شده زیره خیلی خوشمزش میکنه گوجه هاشم حلقه ای کردم ریز نکردم آبشم نباید خشک بشه چون اونوقت میشه خوراک بامیه
...
نظرات