سایر کاربران
78/5/15Nowshahr💪🏻🎉
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
متولد 66.از شهر زیبای اصفهان.مامان علی و یسنا.
گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد..
@dell_khoshonak
❤S&E❤