عکس سوپ شلغم
باران سجادی
۲۰
۱.۱k

سوپ شلغم

۷ آذر ۹۸
انسان های بزرگ
قامتشان بلندتر نیست،
خانه شان بزرگتر نیست،
ثروتشان هم بیشتر نیست...

آنها «قلبی بزرگ»
و «نگاهی مهربان» دارند...
...
نظرات