عکس کوکوی برنج

کوکوی برنج

۶ تیر ۹۴
ب نظر خودم مزه ش با پودر سوخاری خوب نمیشه...
ی مزه خاصی داشت، ک دوست نداشتم
...
نظرات