عکس شیرینی کنجدی خانگی
*پرنیا*
۲۷
۷۲۹

شیرینی کنجدی خانگی

۱۰ بهمن ۹۸
این شیرینیها سفارش خواهر شوهرم برای خونه جدیدش بود.که سه روز وقت من و گرفت.ولی تجربه خوبی بود.
عکسای بعدی هم ببینید.از شیرینیها عکس تکی گذاشتم.
از راست:شیرینی کنجدی.شیرینی چنگالی.شیرینی گل مینا.شیرینی برنجی بازاری.سابله مغز.شیرینی وینی.
...
نظرات