عکس لاته آرت
Lily
۱۷
۶۴۶

لاته آرت

۱۲ بهمن ۹۸
خدایا بر زبان ما شکر کردن به درگاهت را جایگزین غرغر و ناله بفرما!

هر شب قبل خوابیدن، ده نعمتی که دارید را به یاد آورید و بابت داشتن آنها خدا را شکر کنید
این تمرین را چهل شب ادامه دهید.
الهی شکر❤️

💟
...
نظرات