عکس باقالی پلو با گوشت
vida.k
۳۲۹
۱.۳k

باقالی پلو با گوشت

۱۳ بهمن ۹۸
این باقالی پلو با راسته مال چند وقت پیش بود.
ته دیگش نسوخته ها. من شوید میریزم کف قابلمه بعد برنج میریزم. اینبار یکم زیاد شد.
...
نظرات