عکس سوپ جو با شیر
bahar_68
۹۸
۹۴۸

سوپ جو با شیر

۱۴ بهمن ۹۸
#قرارگروهی
گاهی اوقات فقط به آسمان نگاه میکنم،
لبخند میزنم میگویم:
"خدایا ،میدانم که کار تو بود!
ممنونم!!"
...
نظرات