عکس تـاس کـبـاب
...zahra...
۴۷
۱.۱k

تـاس کـبـاب

۵ اسفند ۹۸
#تاس#کباب#غذای_اصیل#و_بسیار#لذیذ
یـه سفـره دونٖفـرهٖٜ·ٖٖٜ.,ٖٖٖٜ¸ٖٖٖٖٜ¸ٖٖٖٜ,.ٖٖٜ·ٖٜ😊
...
نظرات