عکس بال مرغ کبابی
farkhonde52
۲۲
۳۶۳

بال مرغ کبابی

۹ فروردین ۹۹
نهاریک روز قرنطینه ای داخل فر
شب قبلش همراه با ماست.سس مایونز.ابلیمو.زعفران.نمک وفلفل مرینت کردم وبه سیخ کشیدم وداخل فر ۵۰ دقیقه گریلش کردم خیلی اسون وتروتمیز فقط یکبار زیرو رو کردم
...
نظرات