عکس روغن زرد خانگی

روغن زرد خانگی

۲۶ فروردین ۹۹
سرشیرهایی که درون شیر ریختم مایه ماست زدم . سفت .برای ۸ الی ۹ ساعت داخل یخچال گذاشتم و کاملا سفت شده .همینطور که درون عکس میبینید تمام روغنها بالاش جمع شده
...