عکس اولین افطار ماه مبارک رمضان
فاطمه قادری
۲۶۳
۱.۹k

اولین افطار ماه مبارک رمضان

۷ اردیبهشت ۹۹
#حلیم_گندم #فرنی #سوپ_جو #شربت_عسل
#شیر_شیره_قاووت #نون_پنیر_گردو
اون دوتا شاخه گل هم همسرجانم برای من و دخملش خریده😍😍💑👪❤❤
چند روز زودتر رفته به پیشواز تولد خانمش😍😍😅😅
...
نظرات