عکس کیک تولد پسر گلم

کیک تولد پسر گلم

۹ اردیبهشت ۹۹
زنده باد آنکس که گاهی یادی از ما میکند

از خجالت ما غریبان غرق دریا میکند

حال ما میپرسد و از مهربانی های خود

این دل رنجور ما را عطر گلها میکند.
...
نظرات