عکس آلبالو پلو با کوفته قلقلی گیاهی
vida.k
۲۲۶
۹۲۳

آلبالو پلو با کوفته قلقلی گیاهی

۱۲ اردیبهشت ۹۹
پاپیون جان چرا اینقدر کیفیت عکسها رو پایین میاری😐
آلبالو پلو با گوشت چرخ کرده. واسه خودم‌ چون همسرجان دوست نداره
#افطار #رمضان #آلبالو_پلو
...
نظرات