عکس تارت مربایی
پرستو
۱۷
۱k

تارت مربایی

۱۴ خرداد ۹۹
باغ و بستان دلم ، بذر تو دارد صنما
تو نباشى دل مارا
ثمرى نيست كه نيست..
#حافظ
...
نظرات