عکس نان گل محمدی ...
پستی  و کپشنی برای قدردانی ....
خاطره
۲۴۸
۳.۱k

نان گل محمدی ... پستی و کپشنی برای قدردانی ....

۱۸ خرداد ۹۹
برای من پاپیون یعنی کلبه ای پر از احترام ومحبت ،با دوستانیکه مهربانی را بطور واقعی تعریف میکنند..برای من پاپیون یعنی هر کجای کادر که باشم در برترینها یا در پایینترین جایگاه لایک ،قلبهایی ونگاههایی مرا همراهی میکنند که حضور وپیامشان شایسته ویژه ترین قدردانیهاست...برای من پاپیون یعنی ،میتوانی در نظر دوستانت آنقدر مهم باشی که برایت کیک بپزند..تقدیم کنند..تبریک بگویند..در غمها با دیس حلوایی کنارت باشند وتنهاییهایت را با امید بخش ترین واژه ها پر کنند...برای من پاپیون یعنی یاد دادن ویادگرفتن مهربان بودن..انسان بودن..بزرگ بودن... حتی اگر من فرصت بیاد سپاری وبیاد آوری تولد ومناسبتهای دوستانم را نداشته باشم ..برای من پاپیون یعنی نَسَبها میتوانند با مهربانی تغییر کنند ودوستانت ،خواهرانی شوند که تو همیشه بعنوان پشتوانه ،گرمی حضورشان را حس کنی...برای من پاپیون یعنی دنیای دوستیهاییکه در مجاز به زیبایی رنگ واقعیت دارند وتعریف این دنیا ،دنیای واژگان بزرگتری را میطلبد ومن قاصرم..

میگویم ومینویسم وبسی خوشحالم در جمع عزیزانی چون شما هستم که هر روز نکته ای برای یادگرفتن از مرامتان دارم واین یعنی هر جا اراده کنم آنجا کلاس درسی برای تعالی وانسانیت است..بدوستی وهمراهیتان از صمیم قلب افتخار میکنم..وخوشحالم که هستید..وخوشحالم که بودنتان را به زیباترین تعابیر حس میکنم..وخوشحالم که بودنتان حال دلم را خوب میکند..دیروز در غم از دست دادن عزیزی وبه دیس حلوایی در کنارتان بودم..وشما چه زیبا به خانه کوچکمان سر زدید برای ابراز همدردی....اینهمه محبت حضور را تشکر نتوانم کرد ولی بپاس نگاه وپیامتان امروز با خوشایندترین تجربه آشپزیم در کنارتان هستم تا تقدیمتان کنم به احترام به ساحت زیباترین جلوه های دوستیهای ماندگار

ممنونم که با محبتید..نان گل محمدی
https://sarashpazpapion.com/recipe/09a75c7a066329262b11cd0f694b5285
...
نظرات