عکس ترشي گردو نارس
Mozhgan69_4m
۲۳
۵۷۰

ترشي گردو نارس

۲۲ خرداد ۹۹
#ترشي_گردوي_نارس
گردوي نارس (گردويي ك هنوز كامل سفت و رسيده نشده و مغزش شكل نگرفته) ١كيلو
سركه قرمز( ترجيحا خانگي) ب ميزان لازم
ادويه ترشي( تخم گشنيز، گلپر، زيره سياه، سياه دانه) ب ميزان لازم
سير تازه ٤حبه
ترخون تازه كمي
گردوهاي شسته شده رو با مقداري نمك داخل قابلمه اي جوشانده تا ي لايه از پوست جدا بشه(حدود نيم ساعت با شعله ملايم) ، گردوها رو بعد جوش خوردن داخل اب سرد ريخته و با دست ب ارامي و بصورت ماساژ پوستشون رو جدا ميكنيم. بعد داخل اب ب مدت يك هفته گردوها رو خيسانده و هرروز دوبار اب رو عوض ميكنيم. بعد از يك هفته گردوهاي خيس خورده رو از اب دراورده و روي دستمال خشك ميكنيم و داخل شيشه ريخته، ادويه ها، سياه دانه، كمي نمك، ترخون و سير رو اضافه كرده و سركه رو تا حدي ك روي گردوها رو بگيره اضافه ميكنيم. در شيشه رو محكم بسته و ب مدت ي ماه داخل يخچال قرار داده و بعد نوش جان ميكنيم😊♥️
🔴ميتونيد داخل ترشي از فلفل سبز قلمي تند هم استفاده كنيد
...
نظرات