عکس کوکوی سبزی با گردو
منیژه
۳۹
۱.۷k

کوکوی سبزی با گردو

۲۲ خرداد ۹۹
💫شب ها آرامشی دارند
🦢از جنس خدا
💫پروردگارت همواره
🦢با تو همراه است
💫امشب از همان شبهایی ست
🦢که برایت یک
💫شب بخیر خدایی آرزو کردم
🦢شبتون بخیر
💫لحظه هاتون شاد
...
نظرات