عکس مربا زردآلو  /  شربت زردآلو

مربا زردآلو / شربت زردآلو

۳ تیر ۹۹
آرزوهایت را یکجا
یادداشت کنو یکی یکی
از خدا بخوا....
خدا یادش نمیرود
ولی.......
تو یادت میرود ک چیزی ک امروز داری ارزوی دیروزت بود.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

با تشکر از کاربر ودوست عزیز بابت دستور بسیار خوبشون 👌 عالی وخیلی خوشمزه 😋😋.
لینگ دستورش در پاپیون 👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/d2119b593d2c6def7f3614c1b87c6555
...
نظرات