عکس رولت لازانیا با مرغ 
سوپ خامه
منیژه
۲۰
۱.۸k

رولت لازانیا با مرغ سوپ خامه

۱۱ تیر ۹۹
🌸در این دنیا دو چیز بهترینند؛
🍹زندگی کردن از سر شوق
🌷و خندیدن از ته دل!

🌸ازصمیم قلبم
🍹در این عصر زیبا هر دو را
🌷برایتان ازخداونـد مهربان خواســتارم

عصرتون بخیـر🍹🌷
...
نظرات