عکس کیک یخچالی کاسترد
نیکا
۷
۹۵۳

کیک یخچالی کاسترد

۱۹ تیر ۹۹
#دسر کاسترد
به ازای هریک قاشق کاستردیک لیوان شیرو۲قاشق شکراستفاده میکنیم من این مقدارراچهاربرابرکردم یعنی ۴قاشق غذاخوری پودرکاستردو۸قاشق غذاخوری شکرو۴لیوان شیرهمه ی موادراداخل ظرف ریخته ومخلوط کردم وروی حرارت گذاشتم ومدام هم زدم ازش غافل نشیدچون فوری ته میگیره بعدکه موادمثل فرنی غلیظ شدازروی حرارت برمیداریم ومیذاریم تاخنک بشه داخل جام یاظرف موردنظرمون یک لایه کرم کاستردیک لایه بیسکوییت پتی بورخوردشده موزخوردشده وگردوی خوردشده ریخته دوباره کاستردولایه هاراتاجایی که دوست داشتیم ادامه میدیم بین لایه هاتوت فرنگی هم میتونیداستفاده کنیدمن ازتوت فرنگی فقط برای تزئین استفاده کردم یک دسرخوشمزه وراحت وفوری پیشنهادمیکنم حتماامتحانش کنید👌👌😋😍
...
نظرات