عکس خورش بادمجون
ℳℓisム
۴
۵۳۶

خورش بادمجون

۲۰ تیر ۹۹
همسرم مرغ رو از گوشت بیشتر دوس داره گفت با مرغ درستش کن 😕البته برا منم فرق نداره ولی درکل خوشمزه بود😋😍
...
نظرات