عکس رب غوره
مهربانو
۳۵۴
۱.۵k

رب غوره

۲۳ تیر ۹۹
سلام عزیزان دلم حالا که فصل غورس این خوشمزه را ازدست ندین
غوره را دونه کنین وبریزین تو قابلمه استیل یا پیرکس چون اسیدیه
وقتی له شد بریزن تو آبکش یا( بقول ما اصفهانیا سماخ بالون)😂صافش کنین تا هسته های غوره کاملا جدا بشه ودوباره تو قابلمه ریخته وروی شعله گاز مرتب همش بزنیم وقتی دیگه تقریبا قوام اومد وآبش تبخیر شد نمکش بزنین وبریزین تو شیشه این رب غوره برای انواع خورش وآبگوشت بخصوص خورش بادمجون استفاده میشه اگه نمک نزنین داروی فشار خون هست وخیلی خوشمزس همینطور به تنهایی هم میشه خوردش لذت برد
...