عکس اکبر جوجه با سس مخصوص
مامسین
۲۰۳
۱.۱k

اکبر جوجه با سس مخصوص

۲۴ تیر ۹۹
جاتون خالی اکبر جوجه خوشمزه ... سر همین اکبر جوجه نزدیک بود خونه باغ منفجر شه😅😅😅کپسول گاز تموم شده بود اومدم رو پیک نیک درست کنم نگو همسرم واشر ننداخته . پیک نیک که روشن کردم خیلی بد اتیش گرفت و منم جیغ زدم مظفر همسرمم که همیشه خدا ریلکس نیومد هر چی فوت کردم خاموش نشد اتیشش خیلی بد گرفت خلاصه بلند کردم ببرم رو تراس اومدم پرتش کنم بچه ها رو دیدم گداشتم زمین شوهرم سریع خاموش کرد .. در ورودی رو چون هم از بیرون هم از تو توری زدم که مگس و پشه نیاد تو در حین بردن پیک نیک میخواستم به توریا نخوره متاسفانه حواسم پرت شد و اتیشش خورد به موهای افشونم و از افشونی در اورد 🤣🤣🤣و سوخت البته خداروشکر خیلی نبود و خوب حدود دوسه مشتی کشیدم در اومد البته سر موهام با کسی شوخی ندارم کلی از خجالت اقای همسر در اومدم تا اون باشه انقدر بی احتیاطی نکنه کچل شم کی جواب پس میده یا بسوزم خدایی نکرده 😉ولی خدایی تو چند تا حادثه مشخص شده که در عین اینکه ادعام میشه خیلی شجاعم در عمل مشخص شده بسیار ترسو هستم به خدا تا نیم ساعت دست و پام میلرزید قندم سریع افتاد 😅😅
...
نظرات