عکس چلو گوشت

چلو گوشت

۲۸ تیر ۹۹

این تزیین برا دوتا عشق هام‌آروشاجون وآرسام جون انجام دادم برا خودمونم چون همسری گفت میام من خودم واستادم بیاد با هم بخوریم چون من دوست دارم غذام رو تا میکشم بخورم وبمونه بعد بخورم بدم میاد برعکس همسرم عذا داغ اصلا دوست نداره برا همین همیشه میزاره از داغیش کم شه بعد میخوره😂😂فکر کنم برعکس خیلی از اقایون البته چون دادا های خودم برکس همسرم هستن غذا باید داغ باشه واگه سرد باشه اصلا نمیخورن ولی همسرم میخوره
شما چطوری غذا میخورین داغ یا سرد دوست دارین
...