عکس خورش قیمه
ستاره و سارا
۷۹
۷۷۰

خورش قیمه

۹ مرداد ۹۹
سلام دوستان ، این غذا رو دخترم درست کرد ، چون دوستاش مهمونش بودن و میخواست با دستپخت خودش ازشون پذیرایی کنه.
...
نظرات